תמצית השיעור

שאלות מילוליות בנושא מציאת אחוז מכמות.