תמצית השיעור

נסביר מהו חרוט, גובהו, נפחו, שטח המעטפת, שטח הפנים ופריסתו.