תמצית השיעור

נסביר מהו גליל, גובהו, נפחו, שטח המעטפת, שטח הפנים ופריסתו.