תמצית השיעור

נשווה אחוזים ומספרים עשרוניים ושברים