תמצית השיעור

נפתור שאלה של מספר תיבות שנכנסות בתוך ארגז בצורת תיבה