תמצית השיעור

נפתור שאלה על תכונות הפירמידה - מספר הפאות, הקודקודים והמקצועות.