תמצית השיעור

שאלות מילוליות בנושא נפח מנסרה ופירמידה