תמצית השיעור

נסביר על משמעות האחוז, הפיכתו לשבר פשוט ולמספר עשרוני.