תמצית השיעור

שאלות מילוליות עם פעולות חיסור וחילוק מספרים עשרוניים.