תמצית השיעור

נפתור שאלות מילוליות עם שימוש בפעולות חיבור, חיסור וכפל מספרים עשרוניים.