תמצית השיעור

שאלות על חלקי המנסרה - קודקודים, פאות ומקצועות במנסרה