תמצית השיעור

נפתור תרגילים בנושא יחידות מידה: אורך, שטח ונפח.