תמצית השיעור

נחלק שבר עשרוני בשבר עשרוני ונמקם את הנקודה בהתאם.