תמצית השיעור

נלמד לחלק מספר שלם בשבר עשרוני ולמקם את הנקודה העשרונית במקום הראוי.