תמצית השיעור

נלמד לחלק שבר עשרוני במספר שלם ולמקם את הנקודה במקום הנכון.