תמצית השיעור

תרגילי כפל מספר עשרוני בעשרות, במאות ובאלפים.