תמצית השיעור

נלמד לכפול מספר עשרוני בטור ולמקם את הנקודה העשרונית במקום הנכון.