תמצית השיעור

נלמד על יחידות אורך, שטח ונפח. נפתור תרגילים בנושא.