תמצית השיעור

שאלות מילוליות בנושא כפל וחילוק שברים פשוטים.