תמצית השיעור

שאלות מילוליות עם שימוש בפעולות: כפל שבר בשבר וחיבור שברים פשוטים.