תמצית השיעור

שאלות מילוליות עם שימוש בפעולות: הרחבת השבר וכפל שלם בשבר.