תמצית השיעור

שאלות מילוליות בנושא השבר כחלק מכמות.