תמצית השיעור

שאלות בנושא חלקי הפירמידות האלה - משולשת, מרובעת, מחומשת ומשושה.