תמצית השיעור

נלמד על פאות, מקצועות וקודקודי הקובייה.