תמצית השיעור

נלמד על מספרים עשרוניים ונפתור תרגילים בנושא.