תמצית השיעור

חלקי הפירמידה: קודקודים, פאות. פריסה של פירמידה.