תמצית השיעור

נלמד לזהות ולמנות את האלכסונים השונים בכל חלקי התיבה .