תמצית השיעור

נמצא את תכונות התיבה בה המקצועות הצדדיים מאונכים לבסיסים.