תמצית השיעור

שאלה מילולית בנושא: השבר כחלק מסכום כולל.