תמצית השיעור

שאלה מילולית בנושא מציאת חלק מכמות כוללת.