תמצית השיעור

נלמד על חלקי התיבה: פאה, קודקוד ומקצוע.