תמצית השיעור

נסביר את נושא הרחבת השבר בעזרת ישר המספרים