תמצית השיעור

נסביר את המושגים: השבר כמנת חילוק. השבר כחלק של כמות