תמצית השיעור

נפתור תרגילים בנושא נפח מנסרה ישרה ששווה לשטח בסיסה כפול גובהה.