תמצית השיעור

נפתור תרגילים בנושא נפח מנסרה ששווה לבסיס המנסרה כפול גובהה