תמצית השיעור

נשלים את מספר הפאות, הקודקודים והמקצועות של הפירמידות השונות שבטבלה.