תמצית השיעור

נשלים את מספר הפאות, הקודקודים והמקצועות של המנסרות השונות שבטבלה.