תמצית השיעור

נלמד על פאות, מקצועות, קודקודים ואלכסונים של פאון.