תמצית השיעור

מנסרה משולשת - מנסרה שלה בסיסים בצורת משולש