תמצית השיעור

המספר הקודם והעוקב של מספרים עשרוניים.