תמצית השיעור

נפתור שאלות מילוליות בעזרת חיבור, כפל וחיסור.