תמצית השיעור

נלמד לפתור שאלות מילוליות בעזרת חיסור, כפל וחילוק.