תמצית השיעור

חישוב שטח והיקף משולש. חלקי המעגל, שטח והיקף מעגל