תמצית השיעור

ראשית נפתור את מה שיש בתוך הסוגריים כפל וחילוק קודמים לחיבור וחיסור