תמצית השיעור

נלמד על שימוש בחוקי סדר פעולות החשבון כדי לפתור תרגילים בנושא.