תמצית השיעור

הסבר על המעגל ועל חלקיו ושאלות בנושא