תמצית השיעור

גבהים במשולש ישר זווית. חישוב היקף ושטח צורה.