תמצית השיעור

ננמק מדוע ההגדרות הנתונות נכונות או שאינן נכונות בהתאם לחלקי המעגל