תמצית השיעור

פעולות הכפל והחילוק קודמים לפעולות החיבור והחיסור