תמצית השיעור

נצבע בעיגול מיתר, קוטר, רדיוס, ואת מרכז המעגל